ه‍.ش. ۱۳۸۹ آبان ۲۴, دوشنبه

صرفاً جهت اطلاع

مطالعات اخیر حاکیست دخترانی که در ونک تاکسی های میرداماد-شریعتی را سوار می شوند 25 درصد بیشتر، از عناصر زیبایی شناختی در چهره، و مناسبات هذلولی در اندام خود برخورداند