۱۳۸۹ آبان ۲۳, یکشنبه

دو دو تا همون چارتا

400 هزار تومن پول یارانه ریختند برای 5 نفر، دو ماه. یعنی نفری 1300 تومن. هر روز. کل ایران میشه روزی 90 میلیارد 

درآمدی نفتی ایران روزی 150 میلیارد تومنه. ینی سه پنجمش میره واسه یارانه. بازنشستگی و حقوق کارمندان هم هست. ارتش و سپاه بماند

بعد باور کنم این طرح رو بیشتر از یکی دو سال اجرا کنن؟