۱۳۸۹ آبان ۲۱, جمعه

قال چارلی

نامه جعلی چارلی چاپلین به دخترش ثابت کرد ایرانی ها هر جفنگی را می پذیرند... فقط کافیه یه آخوند نگفته باشدش