۱۳۸۹ آبان ۱۸, سه‌شنبه

what the f*ck

شیر تو ایران: پاکتی 1000 تومن
شیر تو هلند:  همون پاکتی تقریباً 1000 تومن

درآمد سرانه هر ایرانی: ماهی به زور 1000 دلار (با همون نفتی که سر سفره ست یخ کرد از بس سر نکشیدی) 
درآمد سرانه هر هلندی: راحت ماهی 7-8 هزار تا

چیز آنرمالی می بینی این وسط؟  کو؟.. چی رو میگی؟ من که نمی بینم.. تو مگه می بینی؟