۱۳۸۹ آبان ۱۵, شنبه

کله کنجیشکی

نیت کردم واسه رضای خدا در این ماه مبارک به مدت 24 ساعت درباره هیچ چیز این خراب شده غر نزنم و فاک یور مادر نگم

رفتم سایت ایران ایر ببینم پرواز برگشت کاروان بابائینا چه جوریاس.... جز عکس آقا، اطلاعات مفید تری واسه ارائه نداشت

این شد که همون دم دمای ظهر افطار کردم