۱۳۸۹ آبان ۲, یکشنبه

فقدان مکان

مسافر گرامی،

 تاکسی، فضای مناسبی برای قرار دادن دست خود در بین اعضای بدن سرنشین کناری نیست،  حتی اگر سوپر داف باشد

لطفاً رعایت فرمایید