۱۳۸۹ آبان ۱, شنبه

وحی المنزل

"اونی که نمیخوادت، اونقدی خوب نیس که بخوایش"

به همین یک آیه ایمان بیاوریم اگر، به ابالفضل رستگار خواهیم شد