۱۳۸۹ مهر ۲۷, سه‌شنبه

به تو چه خوب؟

شما زن و شوهری که وقتی کسی به خط موبایلتون یکیتون زنگ میزنه اون یکی یه ریز میپرسه: "کیه؟ کیه؟ کیه؟ بپرس کیه؟" و میره رو اعصاب شخص ثالث حاضر در محل

خوب یه خط بخرید، مشترک استفاده کنید و به سلامت روانی سایرین نیز لطمه وارد نسازید.. هوم؟