۱۳۸۹ مهر ۲۵, یکشنبه

جشن بگیریم؟

وزارت محترم کشور

در راستای بزرگداشت دستیابی دانشمندان وطن به بیوایمپلنت و مرزهای دانش و اینا، مجوز سکـ.س گروهی حد فاصل امام حسین تا انقلاب را صادر فرمایید

باتشکر
جمعی از خودجوشان