۱۳۸۹ مهر ۱۸, یکشنبه

خیلی ساده ست که

وقتی پلیس هایی هستند که نه کاسکت می گذارند نه کمربند می بندند

پس پلیس هایی هم هستند که هم مواد بفروشند هم زورگیری کنند