۱۳۸۹ مهر ۱۶, جمعه

توصیه های بهداشتی

"آیا می دانستید در صورت خیس شدن دمپایی توالت، در هنگام خروج باید آنها را به صورت ایستاده قرار دهید؟"

قسمتی از زیرنویس های یکی از شبکه های سیما