۱۳۸۹ مهر ۱, پنجشنبه

نمی شناسند محمود را

یه مجری فسیل گذاشتن جلوش فکر کردن ولیعهد پادشاه یمنه که از اسم سی ان ان بترسه

میذاشتن من ازش سوال می کردم... با شورت بر می گشت گرمسار