۱۳۸۹ شهریور ۲۸, یکشنبه

شکلّی 50 گرمی

بعد از پنجاه سال هنوز مهندسان متعهد داخلی نتونستند تحولی در سیستم بسته بندی ایجاد کنند که موقع باز کردن پوست کره، یه تیکه از کاغذش توی کره گیر نکنه