۱۳۸۹ شهریور ۲۵, پنجشنبه

خوب نیس ولی....

بدم میاد از دورانی که توش هیچ کس تا آخر عمر سیگار نمی کشه...

که وقتی مردن نوه هاشون زیر سیگاریشونو که دیدن یه قطره اشک گوشه چشمشون جمع شه