۱۳۸۹ شهریور ۱۴, یکشنبه

رسانه ی خود درگیر

سریالی که طرحش از خودشون بوده، کلید زدن پروژه از خودشون بوده، بودجه ش رو خودشون دادن، آدماش رو خودشون انتخاب کردن، ...قبل از رفتن روی آنتن نصفش قیچی میشه

خدایا منو ببخش که توقع داشتم فیلم های آمریکایی رو سانسور نکنن... خدایا منو ببخش !!