۱۳۸۹ مرداد ۳۰, شنبه

داش اسی

می بینم روزی رو که مشایی یه کاری کرده جورج بوش پا شده اومده ایران میگه: 

" سلام.... منم ... آق بابا..."