۱۳۸۹ مرداد ۲۱, پنجشنبه

پارتنر فانتزی

برای پیاده روی در خیابان:

پسرها یه پسر دیگه رو با خودشون می برن... که اگه دعوا شد، یکی هم اون بزنه

دخترها یه دختر دیگه رو با خودشون می برن... که اگه یه پسری یه تیکه با مزه اومد، اونم بخنده