۱۳۸۹ مرداد ۹, شنبه

فاصله ها

گناه "مناسب نبودن برای خانواده کیلین و مذهبی ما"ی یک دختر، به مراتب نا بخشودنی تر از صبح تا شب دروغ گفتنش است