۱۳۸۹ مرداد ۶, چهارشنبه

درس اول

هرچقدر هم زرنگ باشی در هورت کشیدن امواج مثبت، باز زندگی راه های بیشتری خواهد داشت برای حرکت به سمت تخمی بودن 

این را یک جا یادداشت کن !!