۱۳۸۹ مرداد ۴, دوشنبه

جشن نیامدن

1176 امین سالگرد تولدش رسید و خودش پیدا نشد 

خیابان ها را چراغانی می کنند... از ذوق اینکه هنوز می شود به عبای جانشین بنجولش چسبید 

خون مردم در شیشه کرد... شیرشان را دوشید
لطفاً فقط از این آدرس فید را دنبال کنید: