۱۳۸۹ مرداد ۳, یکشنبه

نتایج تحقیقات

هرچقدر ایندکس زیبایی و جذابیت دختری رنکینگ بالاتری داشته باشد، احتمال اینکه خیلی قبل تر، با کیس هایی خیلی بهتر از شما برخورده باشد بیشتر است

بیایید خود را ضایع نکنیم