۱۳۸۹ مرداد ۲, شنبه

پولوتیک

آدم می تواند مادر مرده باشد... آدم می تواند بی پدر باشد. 

اما چطور می شود بی پدر و مادر بود؟ یعنی بالاخره چه کسی با چه کسی خوابید و "سیاست" پس افتاد؟