۱۳۸۹ مرداد ۱, جمعه

کیرسل

مشترک گرامی، با شارژ 148216 ریال دیگر برنده 8000 ریال اعتبار داخل شبکه ایرانسل خواهید شد

من خرم؟ تو خری؟ او خر است؟ ما خریم؟ آن ها خرند؟