۱۳۸۹ تیر ۲۶, شنبه

تبعید میخوام

کارم به جایی رسیده که اگه بیفتم تو یه جزیره متروکه، از همون روز اول شروع می کنم به ساخت یه منجنیق که اگه کشتی قایق امدادی چیزی نزدیک شد با نارگیل بزنمش که فکر کنن اینجا هنوز گونه هایی وحشی از نسل بشر سکونت دارن و جلوتر نیان

انقدر ما را به خیر و شما رو به سلامت ینی