۱۳۸۹ تیر ۲۴, پنجشنبه

میکرو کانتاکت

 وقتی قدت از 180 بیشتر باشه یه مسئله هندسی رخ میده... و اون اینه که تو پیاده رو اگه یکی جلوت در حال پیاده روی باشه و قدش کمتر از 175 باشه، موقع عقب جلو کردن دستش که موقع راه رفتن ناخودآگاه انجام میشه، اگه متوجه حضور تو پشت سرش نباشه، دستش موقع عقب اومدن می خوره به منطقه ممنوعه بدنت. تا حالا چند بار دست دخترها به همین ترتیب با بیضه هام تماس داشتن

شاید به نظر شما مسخره بیاد ولی اگه شما هم قدتون بیشتر از 180 بود می فهمیدین زندگی چه پیچیدگی هایی داره