۱۳۸۹ تیر ۱۸, جمعه

عدالته آخه؟

یه دو جو ماهیچه هم نداریم به بهانه گرما بندازیمش بیرون هات به نظر بیایم فردا پرسیدن چرا تنهایی بگیم داف که ریخته، خودم نخواستم