۱۳۸۹ تیر ۱۷, پنجشنبه

مدرن تاکینگ

 مشکل دنیا این نیست که به اون یکی یه دونه ای که عاشقشی نمیرسی

مشکل دنیا اینه که اگه بیشتر از اون یکی یه دونه بخوای بت میگن هرزه