۱۳۸۹ تیر ۱۳, یکشنبه

کیه مسئولش؟

نمی فهمم برای چی بعضیا میگن طرف "دوست دختر گرفت". مگه دوست دختر، زنه که بشه اونم گرفت؟ وقیحانه تر اینکه در مورد دخترها هم میگن "دوست پسر گرفت". حالا دوست دختر شاید به مثابه زن باشه، اما دوست پسر که شوهر نیست. تازه اگه مثل شوهر باشه، شوهرو مگه میگیرن؟ 

این از این جهت بود که یکی برگشت گفت تو این وبلاگ قراره از نفهمیدن هات بنویسی..پس فقط از همونا بنویس. (که ینی زر خارج از قاعده نزن و اصولگرا باش). بیا اینم یکی از نفهمیدن هام.. حالا جوابگو باش

جام سرنوشت

خدایا، اگه بیاری روزی رو که رخ تو رخ به احمدی نژاد بگیم: خداحافظ اقای بد لباس.. می فهمم خدایی