۱۳۸۹ خرداد ۲۷, پنجشنبه

ارگاسم پوششی

بهترین فرصت برای رهانیدن شال یا روسری برای یک زن ایرانی زمانیست که پشت رول نشسته و باید فرمانی را تا انتها بچرخاند که هیدرولیک نیست