۱۳۸۹ خرداد ۲۲, شنبه

اهل کتاب

مسلمونا و مسیحی ها و یهودی ها، بیشتر از هر کس دیگه ای همدیگه رو قتل عام کردن

بعد به کافر ها میگن "نجس" ... و به خودشون میگن "برادر"