۱۳۸۹ خرداد ۱۹, چهارشنبه

حوادث اخیر

لعنت به اون معلم زبان فارسی که  بمون نگفت واژه "اخیــــر" محدوده زمانی بین یک سال تا الی قیامت رو می تونه در بر بگیره