۱۳۸۹ خرداد ۱۵, شنبه

برگی از تاریخ


از جواتیسم دهه شصت می توان به پارچه ای مربع شکل و گلدوزی شده اشاره کرد که بر روی تلویزیون ها قرار داده می شد طوری که نیمه مثلث آن صفحه اش را بپوشاند
 
این هنجار اجتماعی تا اواخر دهه هفتاد با کشیدن کاورهای طوسی رنگ و اغلب زیپ دار بر روی مانیتورها به حیات خود ادامه داد.