ه‍.ش. ۱۳۸۹ خرداد ۱۲, چهارشنبه

قهوه ایش کن

هر وقت یه ایران ناسیونال برگشت بت گفت: "مملکـتـتو با هیچی عوض نکن"

بش بگو: "مملکت من نیست که... مملکت امام زمانه"