۱۳۸۹ خرداد ۲, یکشنبه

اگر عدالتی بود

 همونطور که پدر  مادر با سونوگرافی در مورد "جنسیت" بچه تحقیق می کنند

نوزاد هم باید می تونست درباره "ملّیت" پدر و مادر استعلام کنه