۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۷, دوشنبه

مذهب مترقی

در دورانی که عادی ترین مردم می تونن به استیو جابز ایمیل بزنن و تازه جواب هم بگیرن

 امام زمانشون یه آی دی یاهو هم نداره