۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۳, دوشنبه

فاکینگلیش

آلت و شیفت میزنم... میشه انگلیش. به حرفای فارسی نگاه می کنم و می نویسم "حالا". سرمو میارم بالا می بینم شده "phgh"

آلت و شیفت میزنم..میشه پرشین. به حرفای انگلیسی نگاه می کنم و می نویسم "aha". سرمو میارم بالا می بینم شده "شاش"

احترام فردوسی سرجاش.. ولی تف تو ذات این زبان باستانی