ه‍.ش. ۱۳۸۹ فروردین ۲۳, دوشنبه

مبصر

همــــه ساکت بودنــــــــــــــــــــــــد...!

ناگهان احمدی نژاد گفــــــــــــــــــــــــــــت.!!!!