۱۳۸۹ فروردین ۱۹, پنجشنبه

سرعت گیر

اونی که اولین بار مد کرد دخترا در گروه های منسجم چهار و پنج تایی، شانه به شانه، دست در دست هم قفل شده، عرض پیاده رو را اشغال نموده و با سرعت 23 سانت در ساعت قدم بزنند، تا ملت برای عبور و مرور مجبور شن روی جدول آکروبات بازی کنن رو میدونید کی بوده؟

اگه میشناسید بم بگید... با مادرش کار دارم