۱۳۸۹ فروردین ۱۱, چهارشنبه

رسانه خیلی ملی

یک به اصطلاح کودکِ به اصطلاح پنج ماهه به اصطلاح فلسطینی، به دست یک به اصطلاح سربازِ به اصطلاح صهیونیستی، به اصطلاح به شهادت رسید