۱۳۸۹ فروردین ۱۰, سه‌شنبه

جی اف / بی اف

اجداد ما انقدر شریف بودند که عمداً برای "او"ی مذکر و "او"ی مونث، فقط از یک کلمه استفاده کردند

و ما نوادگانشان آنقدر ابلهیم که اگر جلوی واژه شریف "دوست"، "پسر" یا "دختر" نیاوریم از فرط مبهم بودن تکلیفمان، شب خوابمان نخواهد برد