۱۳۸۸ اسفند ۲۵, سه‌شنبه

فیزیک ایرانی

آب در حال سرد شدن، در دمای چهار درجه منقبض شده و با کاهش بیشتر دما دوباره منبسط می شود

خیابان های پر ازدحام آخر سال، در چهارشنبه سوری فاقد پرنده شده و پس از آن دوباره شلوغ می شود