۱۳۸۸ اسفند ۱۶, یکشنبه

آکولاد باز

مـــــــــرگ بر آمــــــــــــــــــریکا
.
.
.
جز ماشیناشون، دانشگاهاشون، باشگاه هاشون، ورزشکاراشون، بازیگراشون، مدل هاشون، فیلم هاشون، سریالاشون، کارخونه هاشون، برندهاشون، پولشون، بازارشون، خونه هاشون، سایت هاشون، اخبارشون، مستندهاشون، هواپیماهاشون، موتورهاشون، ماهواره هاشون، سفینه هاشون، کشاورزی شون، تفنگ هاشون، کامپیوترهاشون، سرورهاشون، مدرسه هاشون، کلوب هاشون، تبلیغاتاشون...!