۱۳۸۸ اسفند ۱۲, چهارشنبه

چیزیمه آیا؟

دبیرستان که بودیم و عکس سکـــسی توی آدامسا که خدایی چیزی بیشتر از بیکینی نبود دست به دست پخش می شد

با خودم می گفتم در نفوذ به درونیات یه موجود مونث بیشتر از این نمیشه جلو رفت
.
.
.

الان بیکینی برام مثل روبند زنِ ملاّ عمر می مونه