۱۳۸۸ اسفند ۱۰, دوشنبه

ما چقدر خوشبختیم

ریگی رو که میگیرن

چشم فتنه که تو 22 بهمن کور میشه

تو حمله به کوی هم معلوم میشه یکی گفته بوده: "نــزن"

اوباما هم میگه: جنگ، جنگ؟ کدوم جنگ؟ 

بعد یهو از همه ویدئو کلوپ ها یه ترانه پخش میشه:

"همــــــــــــــــــه چــــــــــــــی آرومــــــــــــــــه"