۱۳۸۸ اسفند ۳, دوشنبه

نظیر به نظیر

حالا هر چقدر میخوای بم بگو بچه کـتـــّی ، ولی اعتقاد قلبی من این است که دختری که سیگار میکشه درست مثل پسریه که زیر ابرو بر میداره