۱۳۸۸ اسفند ۲, یکشنبه

د نمیام لامصب

یادش به خیر یه زمانی واسه پیچوندن کسی که می گفت شام بیا خونه ما می تونستی بگی: شرمنده از خارج تماس دارم، به وقت ما شب میشه

الان میگه: خوب بیا خونه ما ایمیلتو چک کن