۱۳۸۸ اسفند ۱, شنبه

نگام کنین

ژانر این دیوونه هایی که الکی یه گوشی موبایل میگرن بغل گوششون و ادای حرف زدن درمیارن و فحش های ناموسی میدن، 

که یعنی در زندگی پردغدغه من مشکلات پیچیده ای وجود داره، 

و ینی با اینکه رفتارم توجیه پذیر نیست اما باید بم حق داد