۱۳۸۸ بهمن ۲۴, شنبه

پیمانکار روسی

ارتــــــــــــــــــــش سایـــــــــــــــــــــبری ایــــــــــــــــــران، 

ساختن یه سایت و لوگوی درست درمون واسه خودش بلد نیست

اپوزیسیون هیچ، اپوزیسیونِ اپوزیسیون هم هیچ پخی نیست