۱۳۸۸ بهمن ۱۸, یکشنبه

قانون جنگل

هر جفنگی که بنویسید  باز یکی پیدا میشود که بیاید کامنت بگذارد و بگوید: "خیلی جالب می نویسید.. از قلم تون خوشم اومد"

پس هر جفنگی که میخواهید بنویسید، بنویسید.