۱۳۸۸ بهمن ۱۷, شنبه

ترشیجات 1400 ساله

مذهب، مثل سیرترشی می مونه.. هرچی بیشتر توی ظرف در بسته بمونه بیشتر میرسه

اینترنت، یعنی باز کردن در اون ظرف

پس، با ذکر سه صلوات قطعـــــش کنید